Whatsapp

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


ÖNEMLİ:

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tamamını dikkatle okuyunuz.
Son kullanıcı, sözleşme konusu dijital ürünün ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren işbu Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde son kullanıcı, sözleşme konusu ürün ve hizmetten yararlanamaz, dijital içerikleri izleyemez, dersleri takip edemez ve kullanamaz. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri satıcı telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.
Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar BD Akademi Eğitim Danışmanlık Teknoloji ve Tic. Ltd. Şti. (“BD Akademi”) ye aittir. BD Akademi, www.bdakademi.com ‘da yer alan herhangi bir dijital içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

1. KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; alıcının, satıcıya ait www.bdakademi.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, İşbu Sözleşme' de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 3.'te belirtilen, Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı, satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını İşbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, ürüne ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve alıcı adına gönderilecek ürünün bedelini içerir fatura İşbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

2. TARAFLAR

1. SATICI

Ticari Unvanı: BD Akademi Danışmanlık Teknoloji ve Tic. Ltd, Şti. (‘’SATICI’’)
MERSİS No: 0160157366100001
Adres: İnönü Mah. Ovacık Sok. No: 1/1 34885 Sancaktepe/İstanbul
Telefon (Müşteri Hizmetleri):
E-mail: info@bdakademi.com
Web Adresi: www.bdakademi.com

2. ALICI

Adı-Soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

3. TANIMLAR

1. ALICI

Adı ve Soyadı: (nihai Kullanıcı Adı Soyadı)

2. KULLANICI

Alıcı ya da alıcının bildirdiği, İşbu Sözleşme konusu online eğitim hizmetleri içeren kayıtlı dijital içeriği kullanan kişidir. Kullanıcının sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin onaylanması ile kullanıcı velisinin/vasisinin, kullanıcının İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nin tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul edilir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

1. Alıcı, İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda özellikleri detaylı olarak belirtilen özgün ve kayıtlı dijital içerik (“ÜRÜN”), eğitim hizmetlerini içermektedir.
2. Satın alınan ürünün diğer özellikleri ve kullanım koşulları www.bdakademi.com web sitesinde yer alan bilgilerde ve İşbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’ nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmiştir.


5. ÜRÜNÜN BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Paket içerisinde belirtilen süre için ürün bedeli peşin olarak (“Ürün Bedeli”). Ürün Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

1. Kredi kartı ile ödeme: www.bdakademi.com web sayfasında satın alınmak istenen ürünün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak, taksit seçenekleriyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, ürün bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme peşin fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı alıcıya yansıtılmaz.
2. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ödeme, satıcının www.bdakademi.com web sayfasında satın alınmak istenen ürünün “Havale/EFT ile Ödemek İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme işlemini tamamlamak için belirttiğiniz e-mail adresinize gönderilen banka hesap numaralarımızdan birine 5 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir. Havale/EFT yolu ile ödeme sırasında ödeme açıklamasına, “Havale/EFT ile Ödemek İçin” butonunu tıkladığınızda size özel oluşturulan referans numarasını yazmanız gereklidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları alıcıya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, satıcının ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.
3. İyzico ile Ödeme: Ödeme, satıcının www.bdakademi.com web sayfasında satın alınmak istenen ürünün “iyzico ile Ödeme İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. Alıcı, Onayla ve Devam Et butonunun tıklanmasının ardından iyzico Güvenli Ödeme sayfasına yönlendirilerek ödemesini gerçekleştirir.
4. Ödeme sırasında alıcı tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan satıcı sorumlu değildir.
5. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler kullanıma açılır. alıcı Havale/Eft ile ödemeyi gerçekleştirdiğinde, eğitim ücretinin hesaba geçmesinin ardından 24 saat içerisinde ürün, kullanıcının erişimine online açılır. BD Akademi- http://www.bdakademi.com eğitim sitesi indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

6. İADE (CAYMA HAKKI)

İşbu Sözleşme konusu ürün, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.


6.1 GENEL HÜKÜMLÜLÜKLER


1. İşbu Sözleşme alıcı ve satıcı arasında; alıcı tarafından Ön Bilgilendirme Formu’ nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme'nin bir nüshası alıcının belirttiği e-mail adresine gönderilir.

2. Alıcı, satın aldığı ürün ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’ nu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyarak onaylamasını; ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, ürünün kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle ürün, belirli süre boyunca ve koşullarla kullanıcının erişimine, online olarak açılır.

3. Alıcı, kullanıcıya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, alıcının eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde ürünün kullanıma açılamaması durumunda satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı, İşbu Sözleşme’nin kurulması esnasında satıcı tarafından kullanıcıya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda satıcı ile paylaştığı kullanıcıya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, kullanıcıya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

4. Satın alınan ürünün özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler satıcı tarafından İşbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.

5. Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

6. Satın alınan her bir eğitim programı Sözleşmede belirtilen sürede, her halde 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ile kullanıcnın kullanımına açılır. Bu süre içinde eğitim programı kullanıma açılmaz ise, kullanıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.

7. Alıcı, satın aldığı eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının eğitim programını içeren dijital içeriği kullanıcının kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

8. Eğitim programını içeren dijital içerik kullanıcı kullanımına açıldıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmez ise, satıcı sözleşmeyi sona erdirir.

9. Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim programı süresinde kullanıma açılmaz ise, durum alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile ya da iyzico ödeme yöntemi ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Ancak alıcı, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve satıcının bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.


6.2 ALICI’NIN ÜRÜNÜ KULLANIM KAPSAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BEYANLARI

Alıcı, madde 3’ te belirtilen, satın almış olduğu ürünü satın almadan önce ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiştir. Alıcı, söz konusu ürünü satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir.


6.3 ALICI’NIN FİKRİ SINAİ HAKLAR KAPSAMINDA KALAN KULLANIMI

• Kullanıcı, satın alınan ürünü ilgili mevzuat hükümlerine, İşbu Sözleşmeye, Ön Bilgilendirme Formuna ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, ürünü yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan, hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını

• Kullanıcı, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, ürün kapsamındaki hiçbir görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını

• Bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.4 KULLANICI’NIN FİKRİ SINAİ HAKLAR HÜKÜMLERİNİ İHLALİ ve YAPTIRIMI

Kullanıcı, İşbu Sözleşmenin 6.1. hükmüne aykırılık ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

• Satıcının bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcıya herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 5.000.000 TL (beşmilyon TL) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Satıcının bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

• Kullanıcı, satıcının hem anılan cezai şart bedelini hem de borcun ifasına aykırılıktan doğacak tazminat bedelinin ifasını ayrı ayrı talep edeceğini kabul eder.

• Kullanıcının İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, satıcının İşbu Sözleşmeyi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, kullanıcıya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve kullanıcının dijital içeriğe erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.


6.5 KULLANICI’ NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Kullanıcı, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal satıcıya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Kullanıcı, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve satıcının elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda satıcının herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında satıcıdan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Kullanıcı, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek satıcıdan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

• Kullanıcı, satıcının sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla satıcı tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, kullanıcı satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan satıcının herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.6 KULLANICI’ NIN BEYANLARI

Kullanıcı, online eğitim programı satın alındıktan sonra sınavda elde ettiği başarıyı gösterir belgeyi (sınav sonuç belgesi, yerleştirme sonuç belgesi vb.) satıcıya iletmesi durumunda, belgenin satıcı tarafından kullanılmasına muvafakat verdiğini kabul etmiş sayılır.


6.7 SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

• Satıcı, İşbu Sözleşme konusu ürünün Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. Satıcı tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin alıcıya ait elektronik cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

• Satıcı, Ön Bilgilendirme Formunda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında satın alınan tarihten ürün bakımından bdkademi.com internet sitesinde ürün detaylarında öngörülen tarihe kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Üründe yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla bu süre içerisinde alıcının dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

• Satıcı, ürünün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde alıcıya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. Satıcı ayrıca söz konusu ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri www.bdakademi.com resmi web sitesinde, SMS vasıtası ile veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm alıcı/kullanıcılara duyurmakla yükümlüdür.

• Dijital içerikler; yazılım geliştirme, müfredatın güncellenmesi ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. Alıcı/kullanıcı, dijital içeriklerin satıcıdan kaynaklanmayan sebeplerle kesintiye uğraması ya da performans seviyesinde farklılıklar gözlenmesi halinde satıcının bu durumu düzeltmek için gerekli özeni ve çabayı gösterdiğini bilir ve anılan durumlarda satıcının tazminat yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

• Satıcı yalnızca İşbu Sözleşme’ de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bilgileri yer alan ürünü alıcıya sağlamakla yükümlü olup, alıcı/kullanıcıya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürünün alıcı/kullnıcının subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

• Satıcı, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün alıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

• Satıcı, ürün ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.


6.7 ELEKTRONİK İLETİ

Satıcı, ürüne ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesi ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında alıcıya yapacağı bilgilendirmeleri alıcının izni olmaksızın yapabilir.


6.8 SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

1. Sözleşmenin süresi alıcı tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren Ürün bakımından bdakademi.com internet sitesinde ürün detaylarında öngörülen tarihe kadar geçen süre boyunca (TYT, AYT, DGS, LGS ve KPSS paketleri ve bunlara dahil olan Hızlı Okuma Teknikleri paketi sınav tarihine kadar/ara sınıflar için olan paketler ilgili akademik yılı boyunca/ ara sınıflar+ LGS sınav tarihine kadar/ İngilizce paketleri 120 gün/ tekli alınan online hızlı okuma 60 gün süreli olacak şekilde), kullanıcının erişimine online platformda açılır.

2. İşbu Sözleşme, 10.1. bendinde belirtilen dönemin sonunda kendiliğinden sona erer.

3. Satıcı, alıcı/kullanıcının İşbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde alıcı/kullanıcı, satıcıdan hiçbir bedel talep edemez.


6.8 UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİİ

Alıcı, İşbu Sözleşme’ den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.


6.9 YÜRÜRLÜK

1. İşbu Sözleşme, alıcı tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. Alıcı, bu hususu bilerek sözleşmeyi okumuş ve onaylamıştır.

2. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-mail adresine alıcı tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.

+